اس ام اس جشن نیکوکاری | عکس جدید ، اس ام اس جدید 

صفحه ي اصلي سايت

اس ام اس جشن نیکوکاری

اس ام اس تبریک جشن نیکوکاری, پیامک احسان و محبت

برخیزیم. برخیزیم و دعا کنیم؛ برای دل های بی قراری که عید امسال خود را شاد می خواهند. برای آنان که نگران طراوت کودکان معصوم خود هستند. آنان که چشم به یاری من و تو دارند. برخیزیم که امروز، روز «اللهم اغن کل فقیر» است. امروز روز تلاش برای عدالت است. برخیزیم! امروز روز نیکوکاری است.

mo24299

اس ام اس جشن نیکوکاری

به شما می اندیشم. به شما که این گونه به یاری نیازمندان می شتابید. به شما که سبدسبد محبت را از باغ همیشه سبزِ باورِ خود به ارمغان می آورید. به شما می اندیشم؛ به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ هایتان جاری است.

مبارک باد بر شما روز نیکوکاری.

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس نیکوکاری

هر کس کار نیکی به جا آورد، ده برابر آن پاداش دارد.

امروز روز نیکوکاری است

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس احسان و نیکوکاری

فردا که دستمان از جهان کوتاه است، حسرت روزگارانی را می خوریم که می توانستیم شادی هامان را هدیه کنیم. پس امروز را دریابیم؛ امروز را که روز نیکوکاری است؛ امروز را که گرمی محبت، سرمای کدورت را در پشت پنجره وا می نهد. باور داشته باش که پاداش ما، بهاری با گل های رنگارنگ خواهد بود.

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

روز احسان

تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت که فردا نگیرد خدا با تو سخت
گر از پا درآید، نماند اسیر که افتادگان را بود دستگیر
نترسد که نعمت به مسکین دهند وز آن بار غم بر دل این نهند
دل زیردستان نباید شکست مبادا که روزی شوی زیر دست

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس روز نیکوکاری

ای پاکی ها، ای عاطفه ها، ای مهربانی ها، امروز روز شماست. از خانه بیرون آیید و کوچه کوچه شهر را از عطر دل انگیز خود سرمست سازید. ای گندم زارهای محبت، برخیزید و خورشید را خوشه چین گرمی خود سازید؛ و تو ای عشق، امروز از دستان مهربان این مردم بر کویر نیاز ببار و دشت را پر از گل نیکوکاری کن.

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس تبریک جشن نیکوکاری

ببخش ای پسر کآدمی زادهْ صید باحسان توان کرد، وحشی بقید
عدو را به الطاف گردن ببند که نتوان بریدن به تیغ این کمند
چو دشمن کرم بیند و لطف وجود نیاید دگر خُبث از او در وجود

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

پیامک احسان و محبت

به نام حضرت باری تعالی
 که حال بینوا دریاب حالا
دوباره جشن نیکوکاری آمد  
زمان همدلی و یاری آمد

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

 شعر جشن نیکوکاری

می رسد پیک بهار
تا زند جار که شد وقت نثار :
جشن نیکوکاری است
جلوه ی همیاری است

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

پیامک جشن نیکوکاری

هیچ گناهی بزرگتر از گناه کسی نیست که از احسان به محتاج خودداری کند.
سلام ، لطف كنيد كپي رايت طراح قالب رو پاك نكنيد